Köpvillkor

Allmänna villkor

Regler vid köp av varor

Försäljning av varor sker till medlemmar och sympatisörer till Direktdemokraterna.  
Partiet är en ideell förening som drivs utan vinstsyfte. Således är verksamheten undantagen för momsredovisning. Priserna på produkterna är satta för att täcka kostnader av inköp, förpackningsmaterial och fraktkostnader. I takt med att vi får förändrade kostnader kommer priserna att löpande justeras.

En del produkter är producerade av medlemmarna själva och således kan enstaka exemplar ha en varierande kvalité, vi hoppas på överseende med detta. Vi försöker så långt det är möjligt att tillmötesgå kunders krav eller klagomål och kommer vid defekt vara att erbjuda ersättningsvara eller återbetalning. Meddela oss innan retur av felaktiga produkter. Eventuella felaktiga returer såväl vid felaktiga adressuppgifter eller outhämtade försändelser kommer att debiteras på beställaren.

Betalning sker i förskott. Hanteringen sker helt ideellt vilket innebär att leveranstiderna kan dra ut på tiden. Saknar du din vara eller har andra frågor så kontakta kundservice.

Regler vid köp av medlemskap

Ansökan

Alla som delar partiets värderingar och respekterar partiets regler är välkomna som medlemmar. Medlemskapet kostar 100 kr/år och betalas i förskott. Tiden räknas från registreringsdatum.

Du kommer automatiskt att anmälas till e-postprenumerationer där vi skickar ut information både på lokal, regional samt riksnivå. Även information gällande omröstningar kommer att skickas ut. Medlemmarna kommer sedan själva att kunna reglera vilka utskick de vill fortsätta att prenumerera på.

Förlängning

Har du registrerat dina betalningsuppgifter kommer ditt medlemskap att automatiskt förlängas vid nästa förfallodatum och du kommer enbart informeras om detta. I övriga fall kommer du aviseras om att det är dags att förlänga ditt medlemskap innan det löper ut och du måste då själv logga in och förlänga ditt medlemskap. Förlängning gäller alltid från ditt registreringsdatum.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning kommer systemet att blockera ditt konto samt skicka ut påminnelser med olika intervall. Dina uppgifter ligger kvar i systemet till dess att du begär en radering alternativt permanent per automatik efter 2 år.

Ditt konto aktiveras inte förrän vi har registrerat din betalning. Betalar du med kort går detta per automatik direkt.

Utträde

Medlem kan när som helst utträda ur partiet genom att meddela medlemsansvariga.
Ingen återbetalning sker av erlagd medlemsavgift. 

Uteslutning

Medlem som inte följer partiets regler eller anses motarbeta eller skada partiet kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte. Styrelsen kan tillfälligt avstänga medlem i väntan på beslut.

Tvist

Anser du att debitering eller hantering är felaktig kan du alltid överklaga detta primärt genom medlemsservice, sekundärt genom styrelsen som kommer avgöra ärendet.