Integritetspolicy

När du ansöker om medlemskap registreras du i Direktdemokraternas medlemsregister. Personuppgifterna hanteras i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679).

Allmänt

För alla medlemmar registrerar Direktdemokraterna ett flertal personuppgifter, exempelvis namn, adress och personnummer.

Några av dina personuppgifter (namn, email och om du har uppgivit ditt telefonnummer) kommer att föras vidare till den kommun- och regionavdelning där du blir medlem, men bara till personer med speciell behörighet att hantera för uppgiften relevanta uppgifter från Direktdemokraternas medlemsregister.

När du slutar betala din medlemsavgift ligger du kvar som medlem men kommer inte kunna skriva i våra forum. Ditt konto blockeras och vi behåller dina personuppgifter i ytterligare ett två år för att kunna skicka påminnelser till dig. Du har när som helst rätt att bli ”glömd”  när du inte längre vill vara medlem i Direktdemokraterna eller stå kvar i våra register. Detta begär du genom att skicka e-post till medlem@direktdemokraterna.se där du konkret anger på vilket sätt du begär att bli glömd eller raderad.

Du har rätt att en gång per år få information om vad vi har registrerat om dig och att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade. Detta utdrag eller frågor angående hantering av personuppgifter begär du ut genom att skriva till medlem@direktdemokraterna.se.

På hemsidan

De personuppgifter som förekommer på direktdemokraterna.se är endast personer som är partifunktionärer samt har godkänt publicering av sina personuppgifter. Medlemsregisteransvariga och webbansvariga hanterar personuppgifter som finns på hemsidan.
Samtliga e-postkonton ska gå till en e-postadress inom Direktdemokraterna.

På medlemssidor och medlemsforum

Medlemssidan är bara tillgängliga för registrerade användare. Du registrerar dig i forumet och DD:s intern röstningssystem genom att begära ett användarkonto via vår medlemsansökan samt genom att betala in medlemsavgiften. Då kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med Direktdemokraternas policy för hantering av personuppgifter. En obetald ansökan ligger kvar i 30 dagar innan den raderas och vi kommer att skicka påminnelser via de kontaktuppgifter du har lämnat vid utebliven betalning.

Nyhetsbrev

Inom partiet skickar vi löpande ut information om vad som händer och sker inom partiet. Efter att medlemskap avslutats behåller DD namn och e-postadress för att kunna skicka ut externa nyhetsbrev till före detta medlemmar. Möjlighet att avregistrera sig för nyhetsbrevet finns i varje brev.

Om du ger en gåva

När du ger en gåva registreras du i Direktdemokraternas register. Personuppgifterna hanteras i enligt med GDPR (General data protection regulation).

Uppgifterna kommer bara att användas inom Direktdemokraterna, eller för Direktdemokraternas egna utskick genom  eventuella tryckerier som partiet samarbetar med.

Vi registrerar gåvor för att kunna redovisa större gåvor enligt partiernas redovisningsskyldighet samt för att kunna kontakta dig. Eftersom partiet kommer att bli mer beroende av andra intäkter än partistöd kommer vi möjligtvis att kontaktar dig med en förfrågan om ytterligare bidrag eller gåvor.

Rätt att vara hemlig med sitt medlemskap

Medlemmar i politiska partier har rätt att hålla sitt medlemskap hemligt. All information som krävs för att utöva sina demokratiska rättigheter som medlem hanteras därför i vårt medlemsregister. För det behöver man inte registrera sig någonstans utöver de tjänster som används för betalning av medlemsavgiften. Vi tillåter medlemskap i ytterligare politiska föreningar och detta är ingenting som vi registrerar eller begär information om. Som eventuell förespråkare för Direktdemokraterna finns det dock vissa regelverk att beakta. Dessa återfinns  i partiets stadgar och reglemente.

Kontakt

Frågor och synpunkter på Direktdemokraternas personuppgiftshantering skickas till medlem@direktdemokraterna.se. Du kan också begära att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall vilka uppgifter.